पंचांग 14 जनवरी 2021

पंचांग 14 जनवरी 2021

पंचांग 14 जनवरी 2021 सुविचार तिलवत् स्निग्धं मनोऽस्तु वाण्यां गुड़वन्माधुर्यम्। तिलगुड़लड्डुकवत् सम्बन्धेऽस्तु सुवृत्तत्त्वम्।। मकरसंक्रांतिशुभाशयाः। भावार्थ…