पंचांग 2 नवम्बर 2020

पंचांग 2 नवम्बर 2020

पंचांग 2 नवम्बर 2020 सुविचार दिनयामिन्यौ सायं प्रातः,शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुन्च्त्याशावायुः॥ भावार्थ…