पंचांग 22 जनवरी 2021

पंचांग 22 जनवरी 2021

पंचांग 22 जनवरी 2021 सुविचार मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम्॥ भावार्थ महापुरुषों…