पंचांग 27 अक्टूबर 2020

पंचांग 27 अक्टूबर 2020

पंचांग 27 अक्टूबर 2020 सुविचार सत्यानुसारिणी लक्ष्मीः कीर्तिस्त्यागानुसारिणी। अभ्याससारिणी विद्या बुद्धिः कर्मानुसारिणी॥ सम्पदा सत्य का…