पंचांग 30 नवम्बर 2020

पंचांग 30 नवम्बर 2020

पंचांग 30 नवम्बर 2020 सुविचार सत्यानुसारिणी लक्ष्मीः कीर्तिस्त्यागानुसारिणी। अभ्याससारिणी विद्या बुद्धिः कर्मानुसारिणी॥ भावार्थ लक्ष्मी सत्य…