प्रात:कालीन विचार

पंचांग 2 अगस्त 2020 एवं प्रात:कालीन विचार

पंचांग 2 अगस्त 2020  प्रात:कालीन विचार श्रद्धाभक्तिसमायुक्ता नान्यकार्येषु लालसा:। वाग्यता: शुचयश्चैव श्रोतार: पुण्यशालिन:॥ अर्थात् योग्य…