तिथि – विचार

तिथि – विचार

पंचांग 18 नवम्बर 2021

पंचांग 18 नवम्बर 2021 सुविचार निवर्तयत्यन्यजनं प्रमादतः स्वयं च निष्पापपथे प्रवर्तते।गुणाति तत्त्वं हितमिच्छुरंगिनाम् शिवार्थिनां यः स…