yog

अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी प्राणायाम

वैद्य चन्द्रकान्त गौतम दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। तथेन्देयाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्।।(मनु) अर्थात्…