धर्म-संस्कृति

धर्म संस्कृति

पंचांग 14 जनवरी 2022

पंचांग 14 जनवरी 2022 सुविचार तिलवत् स्निग्धं मनोऽस्तु वाण्यां गुडवन्माधुर्यम्। तिलगुडलड्डुकवत् सम्बन्धेऽस्तु सुवृत्तत्त्वम्।। भावार्थ मकर…