धर्म-संस्कृति

धर्म संस्कृति

पंचांग 18 अक्टूबर 2021

पंचांग 18 अक्टूबर 2021 सुविचार मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम्।। भावार्थ महान…